Mesajul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea adresat Adunării Generale a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice

Venerabilului Frate

Mons. Domenico Sigalini

Asistent General al

Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice

         Cu ocazia celei de a VI-a Adunări ordinare al acestui Forum Internaţional al Acţiunii Catolice,  doresc să vă adresez un salut cordial dumneavoastră şi celor care participă la această întâlnire importantă, în mod special Coordonatorului Secretariatului, Emilio Inzaurraga, Preşedinţilor Naţionali şi Asistenţilor Spirituali. Adresez un gând special şi Episcopului de Iași, Mons. Petru Gherghel, şi Diecezei Sale, care găzduiesc acest eveniment eclezial în timpul căruia sunteţi chemaţi să reflectaţi asupra „coresponsabilităţii ecleziale şi sociale”. Este vorba despre o temă de mare relevanţă pentru laicat, care se potriveşte bine înainte de Anul Credinţei şi de Adunarea Ordinară a Episcopilor dedicată Noii Evanghelizări.

        Coresponabilitatea necesită o schimbare de mentalitate în mod special cu privire la rolul laicilor în Biserică, care trebuie consideraţi nu ca şi „colaboratori” ai clerului, dar ca şi persoane care în mod real sunt „coresponsabile” de existenţa şi acţiunea Bisericii. Este importantă ca să se consolideze un laicat matur şi implicat, capabil de a da contribuţia sa proprie şi specifică misiunii ecleziale, respectând ministerele şi sarcinile pe care fiecare le are în viaţa Bisericii şi fiind întotdeauna într-o comuniune strânsă cu Episcopii.

        În acest sens, Constituţia Dogmatică Lumen Gentium defineşte stilul raporturilor dintre laici şi Păstori cu adjectivul „familiar”: „De la aceste relaţii familiare dintre laici şi păstori e de aşteptat mult bine pentru Biserică. Într-adevăr, în laici se întăreşte astfel simţul responsabilităţii proprii, li se încurajează elanul şi forţele lor sunt mai uşor asociate la lucrarea păstorilor. Aceştia, la rândul lor, ajutaţi de experienţa laicilor, pot judeca mai clar şi mai corect atât în cele spirituale, cât şi în cele pământeşti, astfel încât întreaga Biserică, susţinută de toţi membrii săi, să-şi poată împlini mai eficient misiunea pentru viaţa lumii.” (nr. 37)

       Dragi prieteni, este important să aprofundăm şi să trăim acest spirit de comuniune profundă în Biserică, caracteristică începuturilor Comunităţii creştine, aşa cum arată Cartea Faptele Apostolilor: “Mulţimea celor care au crezut era o singură inimă şi un singur suflet.”  (4, 32). Să fie al vostru angajamentul de a acţiona pentru misiunea Bisericii: cu rugăciunea, cu studiul, cu participarea activă la viaţa eclezială, cu o privire atentă şi pozitivă către lume, într-o căutare permanentă a semnelor timpului. Nu încetaţi niciodată să perfecţionaţi tot mai mult printr-un angajament formativ serios şi cotidian caracteristicile vocaţiei voastre specifice de credincioşi laici chemaţi să fie mărturisitori curajoşi şi credibili în toate mediile societăţii, pentru ca Evanghelia să fie lumină care aduce speranţă în situaţii problematice, de dificultate, de întuneric pe care oamenii de astăzi le întâlnesc pe drumul vieţii.

       Marea provocare a noii evanghelizări este aceea de a conduce la întâlnirea cu Cristos, anunțând mesajul Său de mântuire cu limbaje şi modalităţi accesibile timpului nostru caracterizat de procese sociale şi culturale în transformare rapidă. Vă încurajez să continuaţi cu generozitate slujirea voastră în Biserică trăind în mod deplin carisma voastră, care are ca şi element fundamental asumarea scopului apostolic al Bisericii în totalitatea sa, într-un echilibru roditor între Biserica Universală şi Biserica Locală şi într-un spirit uniune intimă cu succesorul lui Petru şi de coresponsabilitate activă cu proprii Păstori (cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decretul despre Apostolatul laicilor Apostolicam Actuositatem, 20). În această fază a istoriei, în lumina Magisteriului social al Bisericii, lucraţi pentru a fi tot mai mult un laborator al “globalizării solidarităţii şi carităţii” pentru a creşte împreună cu toată Biserica în coresponsabilitatea de a oferi un viitor de speranţă umanităţii, având în sfârşit curajul de a face propuneri exigente.

        Asociaţiile voatre de Acţiune Catolică se mândresc cu o istorie îndelungată şi rodnică scrisă de mărturisitori curajoşi ai lui Cristos şi ai Evangheliei, unii dintre ei fiind recunoscuţi de către Biserică ca şi fericiţi şi sfinţi. Pe această linie sunteţi chemaţi astăzi să reînnoiți angajamentul de a merge pe calea sfinţeniei, păstrând o viaţă de rugăciune intensă, favorizând şi respectând itinerariile personale de credinţă şi valorizând bogăţiile fiecăruia însoţiţi de preoţii asistenţi şi de responsabili capabili de a educa la coresponsabilitate eclezială şi socială. Viaţa voatră să fie “transparentă”, condusă de Evanghelie şi iluminată de întâlnirea cu Cristos, care trebuie iubit şi urmat fără frică. Însuşiţi-vă şi împărtăşiţi alegerile pastorale ale diecezelor şi parohiilor favorizând ocazii de întâlnire şi de colaborare sinceră cu celelalte părţi ale comunităţii ecleziale, creând raporturi de stimă şi de comuniune cu preoţii pentru o comunitate vie, ministerială şi misionară. Cultivaţi relaţii personale autentice cu toţi, începând din familie şi oferiţi disponibilitatea voastră de a participa la toate nivelele în viaţa social, cultural şi politică, având întotdeauna ca şi ţintă binele comun.

         Cu aceste câteva gânduri, asigurându-vă de rugăciunea mea afectuoasă pentru voi, pentru familiile voastre şi pentru asociaţiile voastre, transmit din inimă Binecuvântarea Apostolică tuturor participanţilor la Adunare, pe care o extind bucuros tuturor celor pe care îi veţi întâlni în apostolatul vostru cotidian.

Dat la Castel Gandolfo, 10 august 2012

Benedict XVI

traducere – Pr Dr Coriolan Mureșan