Interviu cu Emilio Inzaurraga

”Laiciipărtaşi la viaţa socială şi eclezială” – Interviu cu Emilio Inzaurraga, preşedinte al Acţiunii Catolice din Argentina şi coordonator al Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice.

Pentru Adunarea Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC) a fost aleasă tema: „Laici din Acţiunea  Catolică – coresponsabilitate eclezială şi socială”, subliniată de motoul „…în acelaşi ceas, s-au ridicat şi s-au întors la Ierusalim”(Lc 24,33). Dorind să aflăm mai multe detalii cu privire la această temă, am adresat câteva întrebări coordonatorului FIAC, Emilio Inzaurraga, preşedinte al Acţiunii Catolice din Argentina.

  • De ce această temă pentru Adunare Generală a FIAC?

Deoarece, tema asupra căreia ne invită să reflectăm Adunarea Generală FIAC, presupune maturizarea laicilor în relaţie cu viaţa Bisericii, o viaţă de comuniune ca mister de împărtășire misionară şi, totodată, evidențiază posibilitatea laicilor de a se implica în viaţa socială, în aşa fel încât să poată impregna cu spiritul evanghelic toate realităţile cotidiene. Această coresponsabilitate ne invită să fim părtaşi atât la viaţa socială, cât și la cea eclezială. În această dimensiune, ni se pare important să invităm membrii Acţiunii Catolice din întreaga lume să reflecteze asupra acestei teme astfel încât să ne-o asumăm. Nu este o temă nouă, ea provine din Conciliul Vatican al II-lea și presupune idei care trebuie puse în practică.

  • Care sunt aşteptările pentru aceste zile de lucru?

Adunarea Generală FIAC este atât o întâlnire de rugăciune, cât și o întâlnire de lucru. Avem posibilitatea în aceste zile să ne împărtăşim diferitele experienţe, să cunoaștem diversele realități ale lumii și să vedem cum coresponsabilitatea poate deveni realitate concretă în ţările noastre. Totodată, suntem chemați să reflectăm asupra vocaţiei şi carismei noastre, în aşa fel încât să o reasumăm, să vedem cum o împărtăşim tinerilor, copiilor şi adulţilor. În aceste zile vom avea posibilitatea de a întâlni, asistenţi şi responsabili, să trăim împreună comuniunea și această întâlnire să devină un laborator, o experienţă vie de comuniune. Tot în aceste zile, aşteptările statutare sunt legate de alegerea celor cinci ţări care vor conduce Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice în următorul trieniu.

  • Un scurt salut tuturor participanţilor

În primul rând: Bun venit tuturor! Toţi suntem la Iaşi ca pelerini, şi cu inimă de pelerini trebuie să parcurgem această Adunare. Îl urmăm mereu pe Isus şi ne încredinţăm Sfintei Fecioare să ne însoţească şi să ne protejeze.

Chiara Santomiero

 Traducere – Vacaru Roberto şi Farţade-Gabor Bernadeta