FIAC

IDENTITATEA Forumului Internațional al Acțiunii Catolice: 

Această formă de apostolat asociat, a cărei identitate și misiune a fost propusă  din nou de Conciliu Ecumenic Vatican II (conform Lumen Gentius 33.3, Ad Gentes 15.9 și în mod particular Apostolicam Actuasitatem 20.2 și 244.4) și de învățăturile permanente ale Pontifului Roman și ale episcopilor (conform ultimei  Cristifideles laici 31.3) este  încă prezenta și operanta în multe țări din diverse continente, cum a reieșit din lucrările și documentele  finale ale Sinodului Episcopilor din octombrie 1987.

Scopul FIAC-ului:
 • de a fi un spațiu unde se trăiește în solicitudine și solidaritate între AC din diferite țări, regiuni și continente
 • de a analiza marile probleme, de dimensiune mondială pe care societatea contemporană le pune Bisericii și AC
 • de a însufleți și a promova noua evanghelizare, în respectul diverselor contexte pastorale și structurale ale oricărei AC.
Obiectivele FIAC-ului:

 • să favorizeze cunoașterea reciprocă între Asociațiile și Federațiile Mișcării Acțiunii Catolice din diverse tari
 • să promoveze inițiative îndreptate spre susținerea și dezvoltarea serviciului specific pe care Asociațiile și Federațiile Acțiunii Catolice  sunt chemate să le dezvolte în concordanță cu propria lor identitate într-o varietate de  moduri și forme îmbogățite de diversitatea contextului cultural, social și eclezial în care acționează .
 • să promoveze inițiative care să tindă să aprofundeze problemele legate de viață și de misiunea Bisericii la nivel universal, continental sau regional
 • să stabilească raporturi de dialog și colaborare  cu toate organizațiile de apostolat laic la nivel internațional, cu o atenție particulară față de acelea care sunt deja recunoscute de OIC;
 • să reprezinte Asociațiile și Federațiile Mișcărilor Acțiunii Catolice aparținând Forumului pe lângă Consiliul Pontifical pentru Laici și alte organisme ale Sfântului Scaun;
 • să reprezinte Asociațiile și Federațiile Mișcărilor Acțiunii Catolice aparținând Forumului pe lângă Organizațiile Internaționale civile, în concordanță cu natura eclezială a Forumului și în cadrul scopurilor sale .
Organismele de conducere ale Forumului sunt:
 • Adunarea Generală 
 • Secretariatul General

Secretariatul General este constituit din cinci laici, reprezentanți ai unor țări diferite, care oglindește diversitatea AC. Cele cinci țări sunt alese de Adunarea Generală  ordinară a Forumului, la fiecare trei ani.
Resursele economice pentru funcționarea Forumului sunt constituite din contribuții  ale membrilor, stabilite de Adunare; de asemenea,din donații obținute în scopul de a sprijini activitatea Forumului. (Din documentul normativ FIAC)

Mai multe informații despre FIAC: www.fiacifca.org