Comunicat final – Adunarea Generală FIAC

S-au încheiat la Iaşi ( România) lucrările celei de-a VI-a Adunări generale a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice pe tema „Laicii din Acţiunea Catolică: coresponsabilitatea ecleziastică şi socială”. Subiectul central al discuţiilor l-a constituit contribuţia Acţiunii Catolice la noua evanghelizare, în cele 50 de ţări din toată lumea, în care e prezentă cu forme organizatorice deja recunoscute sau în curs de definire.

Adunarea FIAC a votat admiterea a două noi ţări membre: Republica Central-Africană şi Congo Brazzaville. În continuarea lucrărilor s-a procedat la alegerea celor 5 ţări membre al Secretariatului, organ ce pentru viitorii 4 ani va pune în practică deciziile Adunării: s-a confirmat prezenta statelor Argentina, Burundi şi Italia şi s-au ales prin vot alte două noi țări: România şi Spania.

„Lumea în care trăim – a afirmat Eminenţa Sa, Cardinalul Salvatore de Giorgi, arhiepiscop emerit de Palermo, în timpul Liturghiei conclusive în Catedrala din Iaşi – e caracterizată de închideri şi refuzuri, moduri de a gândi şi de a trăi îndepărtate  de Dumnezeu, dar în acelaşi timp şi de deschidere şi noi posibilităţi de evanghelizare, ce nu pot fi ignorate: în acest context, Sfântul Părinte în mesajul către FIAC, i-a recomandat atenţie sporită la semnele timpurilor pentru a putea fi tot mai mult „laborator de globalizare a solidarităţii şi a carităţii”

„Suntem chemaţi să anunţăm Evanghelia – a continuat De Giorgi- cu un nou patos, cu noi metode şi noi moduri de exprimare, pentru a-L face cunoscut oamenilor pe Cristos, pentru a-i ajuta să-L întâlnească şi să redescopere frumuseţea, fascinaţia şi vestea întotdeauna nouă a Evangheliei Sale. Suntem chemaţi să anunţăm Evanghelia ” nu singuri, ci împreună cu toate componentele Bisericii, cu harul comuniunii ce face vestirea credibilă şi cu forţa coparticipării şi co-responsabilizării, ce o fac atrăgătoare şi eficace, aşa cum era în prima comunitate creştină.

E aceasta- a concluzionat Eminenţa Sa, asistent general al Acţiunii Catolice din Italia şi al FIAC- caracteristica cea mai pregnant ecleziastică a Acţiunii Catolice, în care raporturile familiare între laici şi îndrumători, dorite de Conciliu şi repetate în mesajul său de Benedict al XVI-lea pentru o mai mare eficacitate a misiunii, au garanţia unei istorii lungi consolidate de exemplul laicilor şi îndrumători sfinţi.