Sfânta Liturghie în rit bizantin

PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, a prezidat sfânta Liturghie în rit bizantin, joi, 23 august, în capela Institutului Teologic Romano Catolic din Iași, împreună cu ceilalți episcopi și preoți participanțila Adunării Generale a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC), care are loc în această perioadă la Iași. Acesta a fost momentul central al celei de-a doua zi al acestei întâlniri internaționale.

În cadrul predicii, PS Anton Coșa, episcop de Chișinău, a salutat toți episcopii, preoții și laicii prezenți și a vorbit despre cum deși suntem de rituri diferite, vorbitori de limbi diferite, avem poate tradiții diferite, este ceva ce ne adună: suntem cu toții fii ai lui Dumnezeu, care l-a trimis pe fiul său pentru mântuirea noastră. În El suntem cu toții frați și în el găsim puterea de a merge pe calea dreptății. Nu toți acceptă însă iubirea lui Dumnezeu, de aceea, cu ajutorul diferitelor carisme care sunt în Biserică, cum este și Acțiunea Catolică, suntem responsabili în evanghelizarea și transmiterea mesajului iubirii, care este Dumnezeu. A continuat apoi PS Anton Coșa amintindu-ne că înainte de a da mărturie trebuie să îl întâlnim noi pe Cristos, iar acest lucru se va vedea pe fața noastră, în acțiunile noastre. Așa cum după întâlnirea cu Cristos,  Marta și Maria au luat iniziativa, și fiecare si-a găsit ceea ce are de făcut, urarea pe care a făcut-o participanților este ca aceste zile să fie cu adevărat o experiență a întâlnirii cu Cristos.

 Celebrările religioase din cadrul acestei întâlniri poartă amprenta celor două rituri, latin și bizantin, iar lecturile și rugăciunile se fac în diferite limbi. Astfel, această adunare internațională devine o îmbogățire spirituală și un moment de comuniune desebit pentru participanții și oaspeții care sunt veniți la Iași.

 Alexandra Cojan

Mesajul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea adresat Adunării Generale a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice

Venerabilului Frate

Mons. Domenico Sigalini

Asistent General al

Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice

         Cu ocazia celei de a VI-a Adunări ordinare al acestui Forum Internaţional al Acţiunii Catolice,  doresc să vă adresez un salut cordial dumneavoastră şi celor care participă la această întâlnire importantă, în mod special Coordonatorului Secretariatului, Emilio Inzaurraga, Preşedinţilor Naţionali şi Asistenţilor Spirituali. Adresez un gând special şi Episcopului de Iași, Mons. Petru Gherghel, şi Diecezei Sale, care găzduiesc acest eveniment eclezial în timpul căruia sunteţi chemaţi să reflectaţi asupra „coresponsabilităţii ecleziale şi sociale”. Este vorba despre o temă de mare relevanţă pentru laicat, care se potriveşte bine înainte de Anul Credinţei şi de Adunarea Ordinară a Episcopilor dedicată Noii Evanghelizări.

        Coresponabilitatea necesită o schimbare de mentalitate în mod special cu privire la rolul laicilor în Biserică, care trebuie consideraţi nu ca şi „colaboratori” ai clerului, dar ca şi persoane care în mod real sunt „coresponsabile” de existenţa şi acţiunea Bisericii. Este importantă ca să se consolideze un laicat matur şi implicat, capabil de a da contribuţia sa proprie şi specifică misiunii ecleziale, respectând ministerele şi sarcinile pe care fiecare le are în viaţa Bisericii şi fiind întotdeauna într-o comuniune strânsă cu Episcopii.

        În acest sens, Constituţia Dogmatică Lumen Gentium defineşte stilul raporturilor dintre laici şi Păstori cu adjectivul „familiar”: „De la aceste relaţii familiare dintre laici şi păstori e de aşteptat mult bine pentru Biserică. Într-adevăr, în laici se întăreşte astfel simţul responsabilităţii proprii, li se încurajează elanul şi forţele lor sunt mai uşor asociate la lucrarea păstorilor. Aceştia, la rândul lor, ajutaţi de experienţa laicilor, pot judeca mai clar şi mai corect atât în cele spirituale, cât şi în cele pământeşti, astfel încât întreaga Biserică, susţinută de toţi membrii săi, să-şi poată împlini mai eficient misiunea pentru viaţa lumii.” (nr. 37)

       Dragi prieteni, este important să aprofundăm şi să trăim acest spirit de comuniune profundă în Biserică, caracteristică începuturilor Comunităţii creştine, aşa cum arată Cartea Faptele Apostolilor: “Mulţimea celor care au crezut era o singură inimă şi un singur suflet.”  (4, 32). Să fie al vostru angajamentul de a acţiona pentru misiunea Bisericii: cu rugăciunea, cu studiul, cu participarea activă la viaţa eclezială, cu o privire atentă şi pozitivă către lume, într-o căutare permanentă a semnelor timpului. Nu încetaţi niciodată să perfecţionaţi tot mai mult printr-un angajament formativ serios şi cotidian caracteristicile vocaţiei voastre specifice de credincioşi laici chemaţi să fie mărturisitori curajoşi şi credibili în toate mediile societăţii, pentru ca Evanghelia să fie lumină care aduce speranţă în situaţii problematice, de dificultate, de întuneric pe care oamenii de astăzi le întâlnesc pe drumul vieţii.

       Marea provocare a noii evanghelizări este aceea de a conduce la întâlnirea cu Cristos, anunțând mesajul Său de mântuire cu limbaje şi modalităţi accesibile timpului nostru caracterizat de procese sociale şi culturale în transformare rapidă. Vă încurajez să continuaţi cu generozitate slujirea voastră în Biserică trăind în mod deplin carisma voastră, care are ca şi element fundamental asumarea scopului apostolic al Bisericii în totalitatea sa, într-un echilibru roditor între Biserica Universală şi Biserica Locală şi într-un spirit uniune intimă cu succesorul lui Petru şi de coresponsabilitate activă cu proprii Păstori (cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Decretul despre Apostolatul laicilor Apostolicam Actuositatem, 20). În această fază a istoriei, în lumina Magisteriului social al Bisericii, lucraţi pentru a fi tot mai mult un laborator al “globalizării solidarităţii şi carităţii” pentru a creşte împreună cu toată Biserica în coresponsabilitatea de a oferi un viitor de speranţă umanităţii, având în sfârşit curajul de a face propuneri exigente.

        Asociaţiile voatre de Acţiune Catolică se mândresc cu o istorie îndelungată şi rodnică scrisă de mărturisitori curajoşi ai lui Cristos şi ai Evangheliei, unii dintre ei fiind recunoscuţi de către Biserică ca şi fericiţi şi sfinţi. Pe această linie sunteţi chemaţi astăzi să reînnoiți angajamentul de a merge pe calea sfinţeniei, păstrând o viaţă de rugăciune intensă, favorizând şi respectând itinerariile personale de credinţă şi valorizând bogăţiile fiecăruia însoţiţi de preoţii asistenţi şi de responsabili capabili de a educa la coresponsabilitate eclezială şi socială. Viaţa voatră să fie “transparentă”, condusă de Evanghelie şi iluminată de întâlnirea cu Cristos, care trebuie iubit şi urmat fără frică. Însuşiţi-vă şi împărtăşiţi alegerile pastorale ale diecezelor şi parohiilor favorizând ocazii de întâlnire şi de colaborare sinceră cu celelalte părţi ale comunităţii ecleziale, creând raporturi de stimă şi de comuniune cu preoţii pentru o comunitate vie, ministerială şi misionară. Cultivaţi relaţii personale autentice cu toţi, începând din familie şi oferiţi disponibilitatea voastră de a participa la toate nivelele în viaţa social, cultural şi politică, având întotdeauna ca şi ţintă binele comun.

         Cu aceste câteva gânduri, asigurându-vă de rugăciunea mea afectuoasă pentru voi, pentru familiile voastre şi pentru asociaţiile voastre, transmit din inimă Binecuvântarea Apostolică tuturor participanţilor la Adunare, pe care o extind bucuros tuturor celor pe care îi veţi întâlni în apostolatul vostru cotidian.

Dat la Castel Gandolfo, 10 august 2012

Benedict XVI

traducere – Pr Dr Coriolan Mureșan

Contribuţia Acţiunii Catolice la noua evanghelizare – tema zilei de joi dimineața 23 august

Contribuţia Acţiunii Catolice la noua evanghelizare a fost tema centrală care a stat la baza dezbaterilor ce au avut loc în ziua de joi, 23 august 2012.

Sesiunea de lucru a zilei a debutat cu un minirecital susţinut de Corul de cameră „Fiat lux” din Oradea,  urmată de momentul de rugăciune celelbrat de PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, prilej cu care excelenţa sa a adresat un salut de bun venit tuturor celor prezenţi, exprimându-şi implicit bucuria de a găzdui în dieceză un eveniment de o semenea amploare, afirmând că, pentru laicii diecezei, această Adunare internaţională este o mărturie de credinţă şi exemplu viu.

Programul zilei a continuat cu salutul de deschidere adresat participanţilor de către responsabilii Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice(FIAC), precum şi de către oficialităţile locale prezente la eveniment. În intervenţia domnului Emilio Inzaurraga, coordonatorul FIAC şi preşedinte al Acţiunii Catolice(AC) Argentina, a făcut o scurtă incursiune în istoria FIAC amintind, în acelaşi timp, obiectivele, ţările membre şi cele observatoare, precum şi importanţa pe care acestea o au în cadrul forumului.

Continuând salutul de deschidere, Oana Tuduce, preşedinte AC România, a motivat pe scurt alegerea temei celei de a VI-a Adunări Generale a FIAC, Laici din Acţiunea  Catolică – coresponsabilitate eclezială şi socială”, temă care invită la reflecţie asupra misiunii pe care membrii AC o au în Biserică şi societate, la descoperirea unor modalităţi prin care să se pună în practică coresponsabilitatea în comunităţile parohiale, asemeni ucenicilor din Emaus.

Preasfinţitul Virgil Bercea, episcop de Oradea, responsabil cu laicii în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din România(CER) şi vicepreşedinte al Consiliului Conferinţelor Episcopale din Uniunea  Europeană, le-a adresat celor prezenţi invitaţia de a rămâne mereu în strânsă legătură cu Biserica, alături de preoţii ei şi împreună să contribuie la noua evanghelizare, asigurându-i de susţinerea pe care CER o acordă Acţiunii Catolice din România.

În intervenţia sa, PS Ioachim Băcăoanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei de Roman şi Bacău, delegat al Mitropolitului ortodox din Iaşi, şi-a exprimat interesul faţă de tema acestei adunări, motivând că Biserica Catolică îi îndeamnă pe credincioşii ei să fie apostoli ai lui Cristos, având misiunea de a participa în mod activ la viaţa bisericii, să fie membrii în aceeaşi corabie pe care împreună cu păstorii sufleteşti să o propulseze spre mântuire.

În continuarea aceleiaşi idei, PS Antonio Grappone, delegat din partea Consiliului Pontifical pentru Laici, a subliniat necesitatea implicării laicilor în evanghelizare precum şi reînnoirea adeziunii lor la Cristos, pentru a redescoperii bucuria adevărată şi a o transmite celor din jur.

Un moment de emoţie şi de bucurie deplină pentru participanţii acestui eveniment a fost împărtăşirea, de către PS Domenico Sigalini, a Mesajului Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea adresat Adunării Generale a FIAC.

 Au urmat autorităţile locale, Viorel Lupu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, Romeo Olteanu – prefectul judeţului Iaşi şi Mihai Chirican-viceprimar, care şi-au exprimat bucuria şi mulţumirea pentru că Iaşiul a fost ales gazda unui eveniment de asemenea anvergură. Totodată, au afirmat rolul important al Bisericii în viaţa societăţii, mai ales în aceste momente grele care necesită unitate.

În partea a doua a dimineţii, cu tema „Căi de coresponsabilitate între nivelul local şi nivelul global”, au luat cuvântul Emilio Inzaurraga, coordonator FIAC şi Sandro Calvani – directorul Centrului pentru excelenţă „UN Millenium Development Goals” (Institutul Asiatic pentru tehnologie) accentuând coresponsabilitatea socială şi eclezială, rolul Bisericii în promovarea valorilor de pace, demnitate umană, justiţie și echitate economică, căci totul depinde de modul în care se construieşte viitorul fiindcă cei care vor urma vor judeca faptele.

Ramona Laslău

Interviu cu Preasfințitul Virgil Bercea

„Rămâneți mereu în Biserică, aproape de preoți, aproape de episcopi” – Intreviu cu PS Virgil Bercea, episcop de Oradea, responsabil cu laicii în cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România (CER) și vicepreședinte al Consiliului Conferințelor Episcopale din Uniunea Europeană (COMECE)

În cadrul salutului din deschiderea celei de-a doua zi a lucrărilor Adunării Generale a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice (AG FIAC) ce se desfășoară zilele acestea la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iași, PS Virgil Bercea, episcop de Oradea, a avut o intervenție în care a mulțumit membrilor Acțiunii Catolice din întreaga lume pentru contribuția pe care o aduc la vestirea lui Cristos și la răspândirea credinței creștine. De asemenea, PS Virgil Bercea a mulțumit PS Petru Gherghel și Acțiunii Catolice din România pentru toate eforturile pe care le-au făcut pentru ca această întâlnire mondială a Acțiunii Catolice să se desfășoare la Iași. PS Virgil Bercea a transmis și salutul Conferinței Episcopilor din România, menționând bucuria cu care Conferința Episcopală privește evenimentul de la Iași, eveniment în cadrul căruia se vorbește despre coresponsabilitatea eclezială și socială a laicilor de astăzi.

La finalul intervenției Excelenței sale am avut onoarea să îi adresăm PS Virgil Bercea câteva întrebări.

  • Excelența voastră, știm că sunteți responsabil cu laicii în cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România. Ce presupune această misiune a activității cu laicii?

Presupune multe și probabil că ar trebui să fac mult mai mult decât am făcut până acum. Este un lucru extraordinar să fim unii aproape de alții, să ne ajutăm unii pe alții și să ne susținem unii pe alții. Biserica nu este doar a preoților, a călugărilor și a călugărițelor, ci este a noastră, a tuturor. Fiecare dintre noi, preoți sau persoane consacrate, provenim dintr-o familie și, înainte de a deveni preoți sau călugări, am fost laici. Este un har pe care l-am primit, acela de a fi chemați de Domnul și trimiși în lume. Dacă reușim să înțelegem acest rol pe care îl avem acolo unde suntem și, mai ales, dacă reușim să înțelegem rolul pe care îl avem în Acțiunea Catolică, dacă am simțit că Domnul este cel care ne cheamă aici, înseamnă că știm să fim aproape de Biserică, de preoți, de episcopi, știm să fim mâna lor dreaptă și să fim acolo atunci când ei au nevoie de noi, știm să dăruim multă dragoste Domnului și celui de lângă noi, aproapelui nostru.

  • Ce așteaptă Conferința Episcopală din partea laicilor?

Vedeți, este foarte important ca, în Biserică, să avem laici activi, care știu cui cred, știu de ce cred și știu încotro se îndreaptă. O Biserică în care credincioșii simt această vocație este o Biserică vie, este o Biserică ce trăiește acea „tensiune” pe drumul către mântuire, este o Biserică plină de Spirit Sfânt. Lucrarea Spiritului Sfânt se simte atât în preoți, cât și în laici și, de aceea, Conferința Episcopală și toți episcopii își doresc să aibă cât mai mulți laici care să dăruiască din viața lor, din timpul lor liber atât de prețios Bisericii, să-l dăruiască aproapelui.

  • Ce puncte forte ați întâlnit în activitatea cu laicii și ați dori să fie în continuare evidențiate?

Am întâlnit foarte multe lucruri. Am întâlnit înainte de toate la acești oameni care se implică activ în viața Bisericii credință, o credință care mută munții. Am găsit multă speranță. Am găsit oameni care știau să încurajeze și să ajute preoți, călugări care nu mai știau încotro să meargă. Și am găsit foarte multă iubire. Sunt cele trei virtuți cardinale, alături de care am găsit multă disponibilitate și dăruire. Oameni care au familia lor, au serviciul și totuși dăruiesc din viața și din timpul lor Bisericii, vin la aceste întâlniri ale Acțiunii Catolice din dragoste, cu dăruire și cu disponibilitate. Astfel de oameni sunt cu adevărat „punctele tari” pe care se poate sprijini Biserica pentru a putea să meargă înainte. Eu, cu toată sinceritatea, le mulțumesc credincioșilor, vă mulțumesc Dvs., tuturor celor care faceți parte din Acțiunea Catolică pentru acest mod în care ați înțeles să trăiți în Biserică și cu Biserica, alături de preoți, de episcopi, în parohiile Dvs., acolo unde vă găsiți. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru tot ceea ce faceți!

  • Mulțumim, Excelență! În final, ce mesaj ați dori să transmiteți participanților la cea de-a VI-a Adunare Generală a FIAC?

Le doresc să se simtă bine aici, la Iași, să trăiască puterea credinței și, în această credință, cu harul și prin lucrarea Spiritului Sfânt, să reușească să-și aleagă un nou for al Acțiunii Catolice, un nou prezidiu care să-i deschidă perspectiva spre viitor.

  • Mulțumim mult pentru gândurile frumoase și mult succes în activitatea pe care o veți desfășura în continuare atât în Eparhia de Oradea, cât și în cadrul Conferinței Episcopilor Catolici!

Ana-Maria Blaga și pr. Florin-Petru Sescu

”Credinţa este cea care construieşte coresponsabilitatea” – Interviu cu Monseniorul Domenico Sigalini

Adunarea Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice(FIAC) cu tema: Laici din Acţiunea  Catolică – coresponsabilitate eclezială şi socială, şi motoul: „…în acelaşi ceas, s-au ridicat şi s-au întors la Ierusalim”(Lc 24,33) se desfăşoară în perioada 22-26 august 2012, în Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi. Participanţi din 35 de ţări din Europa, Asia, America şi Africa, ţări unde sunt prezente asociaţii de acţiune catolică, s-au reunit pentru a reflecta asupra rolului şi importanţei coresponsabilităţii laicilor în Biserică şi societate.

Printre responsabilii acestui eveniment se află şi Monseniorul Domenico Sigalini, asistentul spiritual al Acţiunii Catolice din Italia şi asistent ecleziastic al Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC), care ne-a răspuns la câteva întrebări.

Preasfinţite, ne puteţi spune care sunt aşteptările excelenței voastre de la cea de-a VI-a Adunare Generală a FIAC?

Prima şi cea mai mare aşteptare este ca acest Forum să înceapă să dialogheze din ce în ce mai mult cu toate ţările în care există Acţiune Catolică,  prin intermediul celor care fac parte deja din FIAC. Prin urmare, suntem un grup convins acum care are nevoie să se exprime şi să ajute celelalte naţiuni să redescopere darul pe care Conciliul al II-lea din Vatican ni l-a dat, adică Acţiunea Catolică.

Vorbind despre tema acestei Adunări – ce vrea să însemne astăzi pentru laicii din Acţiunea Catolică a fi coresponsabili în Biserică şi în societate?

Pentru început, trebuie să înţelegem cuvântul coresponsabili, ceea ce nu înseamnă că laicii sunt chemaţi numai când este nevoie de ei, ci că sunt în Biserică printr-un drept absolut care le revine prin Botez. Coresponsabilitatea înseamnă că ei au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca oricare creştin de a anunţa Evanghelia şi de a construi Împărăţia lui Dumnezeu şi deci de a se angajaza ca laici în cadrul instituţiilor.

Ce aţi dori să le transmiteţi participanţilor? 

Le urez tuturor participanţilor să crească în credinţă, mai ales pentru că este cea care construieşte coresponsabilitatea noastră, să crească în coresponsabilitate şi aş spune, să nu le fie teamă să propună acest mod de angajare care este atât de necesar în Biserica de azi şi lumea de azi.

Bernadeta Farţade-Gabor, Ramona Laslău și Bogdan Bursaș

COMUNICAT DE PRESĂ – Adunarea Generală FIAC – Iași, 22 august 2012

 

În această după-amiază, la Iași, a început primirea celor 170 de participanți la cea de-a VI-a Adunare Generală al Forumului Internațional al Acțiunii Catolice, ce are ca temă “Laici din Acțiunea  Catolică – coresponsabilitate eclezială și socială” (22-26 august).

Responsabilii și asistenții spirituali ai asociațiilor de Acțiune Catolică (AC) din 35 de țări din 4 continente au participat la celebrarea euharistică în rit latin, celebrată în Catedrala catolică din Iași, de către PS Petru Gherghel, cu ocazia sărbătorii hramului, în cinstea Sfintei Fecioare Maria Regina.

 În România, catolicii reprezintă 5% din populație, împărțiți în 6 dieceze de rit latin (Iași, București, Alba Iulia, Timișoara, Oradea și Satu Mare) și 5 de rit bizantin (Alba Iulia și Făgăraș, Cluj Gherla, Oradea, Maramureș, Lugoj). Există de asemenea și o prezență mai redusă a catolicilor de rit armean. Acțiunea Catolică și-a reluat drumul în 1990 după lunga paranteză ce s-a datorat instalării regimului comunist în 1948. Cea mai mare parte dintre membrii și simpatizanții ACRo constituie tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani.

 “Saltul de 45 de ani trăit de către Biserica Catolică – explică Oana Tuduce, președinte național al Acțiunii Catolice din România refondată la nivel unitar în 2005 – ne-a privat de o generație de adulți în măsură de a educa la credință. Efortul nostru cel mai mare, astăzi, este acela de a forma formatorii pentru tineri și copii și de aceea, suportul Forumului Internațional al Acțiunii Catolice și al asociațiilor cu o experiență mai solidă este vital”.

 Punctele cheie ale acestei întâlniri sunt exigențele educative, contribuția specifică a asociației la noua evanghelizare în lumea întreagă și celebrarea aniversarului de 50 de ani al Conciliului Vatican al II-lea.

 Reflecția asupra memoriei creștine și reînnoirea identității noastre euharistice – a afirmat PS Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj Gherla, în reflecția lui pe tema icoanei biblice a discipolilor din Emaus, aleasă ca subtitlu al întâlnirii “…în același ceas, s-au ridicat și s-au întors la Ierusalim” – ne ajută să înțelegem, în acest context istoric, care este misiunea noastră comună, în calitate de comunitate creștină, pentru a deveni martori ai speranței pentru creștini și pentru necreștini în lume, așa cum ne invită și Benedict al XVI-lea.

 

Biroul de presă

Chiara Santomiero

+39 3384148251

Via della Conciliazione, 1

00193 Roma

06 661321

Traducere de Alexandra Cojan

 

Deschiderea celei de-a VI-a Adunări Generale a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice

„Laici din Acţiunea Catolică – coresponsabilitate eclezială şi socială” este tema aleasă pentru  cea de a VI-a   Adunare Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC) care se desfăşoară în aceste zile la Iaşi, prilej de întâlnire şi comuniune între responsabilii şi asistenţii spirituali ai Acţiunii Catolice din lumea întreagă.

În dimineaţa zilei  de miercuri, 22 august 2012, participanţii, împărţiţi în grupuri lingvistice  şi coordonaţi de ghizi, au avut posibilitatea de a vizita anumite puncte turistice din oraşul Iaşi, posibilitate pe care o vor avea în fiecare zi, în pauza de după prânz.

Deschiderea a avut loc la ora 16,00, cu salutul de bun venit adresat tuturor de către Chiara Finocchietti, coordonatoare a Departamentului tineri al FIAC-ului, urmat de  introducerea membrilor ţărilor prezente.

În continuarea programului, în capela Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif”, a avut loc un moment spiritual de adoraţie euharistică, prezidat de PS  Eduardo Horacio García, episcop de Buenos Aires, asitentul spiritual al Acţiunii Catolice din Argentina, alături de părintele Petru-Florin Sescu, asistentul spiritual naţional al Acţiunii Catolice din România, sectorul copii.

Întregul grup de laici şi preoţi s-a alăturat credincioşilor de rit latin din Iaşi, şi împreună, au participat la sfânta Liturghie a hramului, care s-a desfăşurat la ora 18,30, în Catedrala „Sfânta Fecioară Maria-Regină”. Sfânta Liturghie a fost prezidată de PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, alături de alţi 9 episcopi şi 41 de preoţi. Cuvântul de învăţătură a fost împărtăşit de PS Virgil Bercea, episcop al Eparhiei de Oradea şi responsabil cu laicii în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din România. Înainte de binecuvântarea finală, PS Petru Gherghel a adresat un cuvânt de mulţumire celor prezenţi.

În încheierea programului acestei zile, Oana Tuduce, preşedinte al Federaţiei Acţiunea Catolică din România, a făcut o scurtă incursiune în istoria României, în cea a Bisericii Catolice şi, totodată, a prezentat Acţiunea Catolică din România, de la începuturi până în prezent. Preluând motoul Adunării Generale, „în acelaşi ceas, s-au ridicat şi s-au întors la Ierusalim” (Luca 24,33), și îndreptând privirea participanților spre o icoană bizantină ce subliniază experiența  discipolilor aflați în drum spre Emaus, PS Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj-Gherla, i-a invitat la rugăciune şi reflecţie pe toţi cei prezenţi, accentuând trei cuvinte cheie: memorie, identitate şi misiune, corespunzătoare drumului de creştere în credinţă parcurs de fiecare creştin. Prin ascultarea Cuvântului are loc reactivarea memoriei, celebrarea misterului conduce la reînnoirea identităţii de creştin iar trăirea Cuvântului trimite la îndeplinirea misiunii creştine.

Cântecul „Salve Regina” intonat de către PS Petru Gherghel, a încheiat lucrările primei zile.

Farţade-Gabor Bernadeta și Laslău Ramona

Debut al Adunării Generale a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice

Adunarea Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (AG FIAC) care se desfăşoară la Iaşi în perioada 22-26 august 2012 a debutat cu o serie intensă de pregătiri ale echipei organizatorice, pregătiri ce vizează toate departamentele şi sectoarele de activitate.

Ziua de marţi, 21 august, a început cu cazarea participanţilor români şi a celor din alte ţări care au sosit în cursul dimineţii la Institutul Teologic Romano-Catolic (ITRC) din Iaşi. A urmat apoi prânzul, după care, la ora 14.30 a avut loc şedinţa Consiliului Naţional al Acţiunii Catolice din România (ACRO), în care s-au discutat detalii de ordin logistic şi organizatoric, împărţindu-se responsabilităţile pe sectoare de activitate.

În cadrul întâlnirii echipei organizatorice, care a avut loc la ora 15.30, s-au stabilit responsabilii pe departamente şi echipele de lucru. S-au trecut în revistă îndatoririle fiecărei echipe şi principalele puncte de interes ale programului din zilele de marţi şi miercuri, după care a urmat pregătirea materialelor pentru participanţi.

La ora 19.30 a avut loc sfânta Liturghie în capela ITRC. Liturghia a fost prezidată de pr. Felix Roca, asistentul spiritual general al ACRO, alături de care s-au aflat părintele Iuliu Muntean, asistentul spiritual al sectorului tineri al ACRO, părintele Coriolan Mureşan, asistentul spiritual al sectorului adulţi al ACRO şi părintele Anton Cioba din Eparhia de Oradea.

Seara a fost ocupată de primirea membrilor delegaţiilor străine care au început să sosească la ITRC. Începând cu ora 23.00 şi până după miezul nopţii au sosit un număr de peste 35 de participanţi din 14 ţări: Venezuela, Argentina, Camerun, Gabon, India, Italia, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Peru, Congo, Senegal, Spania şi Uruguai. Delegaţiile străine au fost primite cu multă bucurie şi căldură de către organizatori, care i-au îndrumat spre spaţiile de cazare şi le-au oferit o gustare care să-i ajute să treacă mai uşor peste oboseala inerentă călătoriilor lungi şi obositoare.

Miercuri, 22 august, sunt aşteptaţi să sosească 72 de participanți. În cursul dimineţii şi al după-amiezii vor sosi la Iaşi participanţi din Egipt, Bosnia, Ucraina, Italia, Slovacia, Republica Moldova, Elveţia, Argentina, Rwanda, Burundi, Costa Rica şi Argentina. Sunt așteptați cu bucurie şi entuziasm, sperând ca zilele petrecute la Iaşi să fie cât mai bogate în roade spirituale.

Ana-Maria Blaga