Comunicat final – Adunarea Generală FIAC

S-au încheiat la Iaşi ( România) lucrările celei de-a VI-a Adunări generale a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice pe tema „Laicii din Acţiunea Catolică: coresponsabilitatea ecleziastică şi socială”. Subiectul central al discuţiilor l-a constituit contribuţia Acţiunii Catolice la noua evanghelizare, în cele 50 de ţări din toată lumea, în care e prezentă cu forme organizatorice deja recunoscute sau în curs de definire.

Adunarea FIAC a votat admiterea a două noi ţări membre: Republica Central-Africană şi Congo Brazzaville. În continuarea lucrărilor s-a procedat la alegerea celor 5 ţări membre al Secretariatului, organ ce pentru viitorii 4 ani va pune în practică deciziile Adunării: s-a confirmat prezenta statelor Argentina, Burundi şi Italia şi s-au ales prin vot alte două noi țări: România şi Spania.

„Lumea în care trăim – a afirmat Eminenţa Sa, Cardinalul Salvatore de Giorgi, arhiepiscop emerit de Palermo, în timpul Liturghiei conclusive în Catedrala din Iaşi – e caracterizată de închideri şi refuzuri, moduri de a gândi şi de a trăi îndepărtate  de Dumnezeu, dar în acelaşi timp şi de deschidere şi noi posibilităţi de evanghelizare, ce nu pot fi ignorate: în acest context, Sfântul Părinte în mesajul către FIAC, i-a recomandat atenţie sporită la semnele timpurilor pentru a putea fi tot mai mult „laborator de globalizare a solidarităţii şi a carităţii”

„Suntem chemaţi să anunţăm Evanghelia – a continuat De Giorgi- cu un nou patos, cu noi metode şi noi moduri de exprimare, pentru a-L face cunoscut oamenilor pe Cristos, pentru a-i ajuta să-L întâlnească şi să redescopere frumuseţea, fascinaţia şi vestea întotdeauna nouă a Evangheliei Sale. Suntem chemaţi să anunţăm Evanghelia ” nu singuri, ci împreună cu toate componentele Bisericii, cu harul comuniunii ce face vestirea credibilă şi cu forţa coparticipării şi co-responsabilizării, ce o fac atrăgătoare şi eficace, aşa cum era în prima comunitate creştină.

E aceasta- a concluzionat Eminenţa Sa, asistent general al Acţiunii Catolice din Italia şi al FIAC- caracteristica cea mai pregnant ecleziastică a Acţiunii Catolice, în care raporturile familiare între laici şi îndrumători, dorite de Conciliu şi repetate în mesajul său de Benedict al XVI-lea pentru o mai mare eficacitate a misiunii, au garanţia unei istorii lungi consolidate de exemplul laicilor şi îndrumători sfinţi.

Cardinalul Salvatore de Giorgi: Redescoperiţi frumuseţea credinţei

Interviu cu ES cardinal Salvatore De Giorgi 

– Eminenţă, vă mulţumesc pentru disponibilitatea de a răspunde la câteva întrebări. Pentru început, v-aş ruga să faceţi o scurtă incursiune în istoria dvs. personală.

Am 82 de ani. M-am născut în Italia, în Puglia, în Vernole (Lecce) la 6 septembrie 1930. Am intrat în seminar la 11 ani, în anul 1941, şi am fost hirotonit preot în anul 1953. Am avut diferite misiuni în dieceză. Din anul 1958 am fost numit paroh într-o parohie nouă, undeva la periferie. În anul 1973, după 20 de ani preoţie, Paul al VI-lea m-a numit episcop auxiliar de Oria, o dieceză din Puglia, în provincia Brindisi. În anul 1978 am devenit episcop titular. După trei ani, în anul 1981, Ioan Paul al II-lea m-a transferat la Foggia ca arhiepiscop, inclusiv pentru două dieceze mici din Puglia. Papa a vizitat Foggia şi după trei luni m-a transferat în Arhidieceza de Taranto. După doi ani şi jumătate, când credeam că o să rămân mai mult în arhidieceză, am fost chemat la Roma pentru a fi numit asistent general al Acţiunii Catolice Italiene. În anul 1991 am devenit şi asistent general al Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, misiune care, conform Statutului, este de maxim două ori pentru trei ani. Astfel, în anul 1996, papa m-a numit arhiepiscop de Palermo, în Sicilia. În anul 1998 am fost ales cardinal al Bisericii Catolice. Conform normelor, la vârsta de 75 de ani am făcut cerere de retragere din misiunea de arhiepiscop de Palermo, iar acum sunt la Roma în serviciul papei.

– Aveţi o istorie bogată cu multe misiuni. Ce vor să spună cuvintele pe care le-aţi ales ca moto pe stema episcopală: „In caritate pax” („În dragoste pace”)?

Erau pe atunci timpuri dificile, chiar şi pentru Biserică. Existau contestări peste tot. Anii 1963. Am dorit să pun pe stema mea un mesaj, mai întâi pentru mine şi apoi pentru aceia pe care trebuia să-i slujesc şi să-i iubesc. Pacea înseamnă întotdeauna iubirea lui Cristos. Când trăim în iubirea lui Cristos suntem în pace şi devenim martori şi constructori de pace.

– Ce amintiri şi experienţe frumoase aveţi din timpul când aţi fost asistent general al FIAC (1991-1996)?

Încep cu o intuiţie profetică a cardinalului Pironio, a cărui proces de beatificare este în curs. Acţiunea Catolică, spre deosebire de mişcări, nu poate fi o asociaţie universală pentru că este legată de dieceze, de proprii episcopi şi de conferinţa episcopilor din diferite ţări. Trebuia să se găsească o modalitate de legătură între asociaţii. S-a găsit aceasta: la doi trei ani să se reunească diferite asociaţii naţionale pentru a vedea împreună problemele care privesc Acţiunea Catolică în general şi în particular din propriile ţări. La început erau 5-6 asociaţii naţionale. Acum văd că au depăşit numărul de 35. Nu pot să nu-mi amintesc de întâlnirile care au fost în Madrid (Spania), Malta, Viena (Austria), Argentina. Acestea mi-au rămas mai mult la suflet. Vedeam cu de fiecare dată, adunare după adunare, se cimenta acel obiectiv pe care Forumul şi-l propunea: de a fi un liant între diferitele asociaţii.

– În întâlnirea de la Iaşi (22-26 august) s-a vorbit mult despre misiunea laicilor. În opinia dvs. cum se concretizează rolul laicului, mai întâi în Biserică şi apoi în societate?

Este bine de amintit cum Conciliul Vatican II a pus în lumină demnitatea rolul laicilor atât în Biserică cât şi în societate. Trebuie să spun că, având şi documentele ulterioare precum Christi fideles laici a lui Ioan Paul al II-lea, învăţăturile bogate ale Conciliului nu totdeauna au fost puse în practică. Sunt recunoscător lui Benedict al XVI-lea că în mesajul trimis întrunirii de la Iaşi a precizat că laicii nu sunt simplii colaboratori, dar coresponsabili în viaţa şi misiunea Bisericii, împreună cu preoţii şi cu ceilalţi. Eu cred că într-un mod deosebit astăzi multe roluri preoţeşti care nu aparţin neapărat lor trebuie să fie desfăşurate de laici, în aşa fel ca preoţii să-şi poată desfăşura slujirea lor preoţească cu mai multă serenitate. Adică laicii să facă ceea ce le aparţine şi noi, preoţii, să facem ceea ce ţine de noi. În Biserică sunt diferite slujiri laicale şi este bine ca acestea să fie promovate, evitând un risc pe care deja Ioan Paul al II-lea îl scotea în evidenţă: clericalizarea laicilor şi laicizarea preoţilor. Apoi laicii au un rol foarte important în societate, în toate realităţile temporale: familie, şcoală, cultură, artă, muncă, politică. Actualul pontif nu oboseşte să spună că şi în politică este nevoie de oameni noi, de persoane capabile să poarte valorile fundamentale ale evangheliei în inima societăţii, întrucât între valorile autentic umane şi valorile creştine nu este diferenţă. În măsura în care se realizează aceste valori în societate, aceasta devine mai bună, găsindu-şi loc tot mai mult dreptatea, fraternitatea, solidaritatea.

– Aţi vorbit la întâlnirea de la Iaşi, aţi prezidat şi aţi ţinut cuvântul de învăţătură la Liturghia de încheiere a Adunării Generale din catedrală (duminică, 26 august). Care a fost mesajul dvs. pentru întâlnirea de la Iaşi?

Plecând de la cuvântul lui Dumnezeu, am vorbit despre importanţa fundamentală a întâlnirii cu Cristos pentru a putea fi mesageri ai noii evanghelizări. Noua evanghelizare, deja indicată de Ioan Paul al II-lea şi reluată de Benedict al XVI-lea, nu înseamnă a anunţa o nouă evanghelie, dar a anunţa o evanghelie neschimbată unei societăţi care trece prin profunde schimbări, cu un nou entuziasm şi cu sfinţenia vieţii. Sfinţenia este cea care face misionari rodnici şi credibili, şi asta mi se pare foarte important. Întreaga activitate a Bisericii şi a Acţiunii Catolice stă în angajarea fiecăruia dintre noi de a tinde la sfinţenia la care toţi suntem chemaţi. Am subliniat apoi ca trebuie să fim vestitori plini de bucurie ai evangheliei, senini, curajoşi, fără teamă, fără rezerve, fără mimetisme, fără a reduce evanghelia la ceea ce omul de astăzi vrea, cum spunea şi sfântul Paul. El nu a modelat evanghelia după loc, în schimb a prezentat-o cum Domnul i-a dat-o. Pentru a aceasta trebuie s-o anunţăm în comuniune, adică în colaborare şi în coresponsabilitate cu toţi. Dacă apostolatul individual e obligatoriu pentru toţi şi pentru fiecare, apostolatul asociativ este mai bogat şi mai rodnic.

– Se vorbeşte mult de noua evanghelizare, de rolul laicului în Biserică şi în societate, dar, în multe ţări, se constată o scădere a numărului celor care merg la Liturghia duminicală. Cum vedeţi viitorul Bisericii?

Din păcate, o spun cu amărăciune, lucrurile stau aşa. Nu peste tot lucrurile stau aşa. Nu ştiu cum este în România, dar văd că în Italia numărul creştinilor care participă duminica la Liturghie se micşorează. Cu siguranţă, acest fapt este un semn al unei credinţe sărăcite, imature, nefondată pe cuvântul lui Dumnezeu şi pe adevărurile de credinţă. Iată pentru ce papa insistă foarte mult în Anul Credinţei la o întoarcere la cuvântul lui Dumnezeu. Invitaţia pe care o face este aceasta: să găsim în fiecare zi puţin timp, chiar şi cinci minute, să luăm în mâini Biblia, în special Evanghelia, şi să citim un pasaj întrebându-ne ce anume îmi spune mie sau ne spune nouă Domnul, astăzi, în acest timp. Cuvântul lui Dumnezeu care este mereu rodnic va schimba viaţa noastră. Este necesar să cunoaştem şi învăţăturile Bisericii, deoarece cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi interpretat, aşa cum cred unii, după propria gândire. Isus a dorit să ne dea siguranţă, spunându-le apostolilor: „Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă”, dându-i lui Petru, capul apostolilor, şi succesorilor săi, astăzi Benedict al XVI-lea, mandatul de a ne confirma în credinţă şi pe noi, episcopii. Iată de ce papa spune că este timpul de a lua în mâini Catehismul Bisericii Catolice, dorit de Ioan Paul al II-lea, sau cel puţin Compendiul Catehismului Bisericii, dorit de acelaşi papă şi publicat de actualul pontif. În acest fel, creştinii vor cunoaşte toate adevărurile credinţei, aşa cum le învaţă Biserica.

– Se vor împlini 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II. Cum credeţi că a fost receptat Conciliul în timpul care a trecut şi ce mai este de făcut pentru a fi înţeles mai bine? Pun această întrebare şi pentru că dvs. aţi scris o carte despre Conciliu.

Am scris mult despre Conciliu, pentru că l-am trăit ca preot, apoi l-am cultivat şi l-am aprofundat ca episcop. În special în anii în care am călătorit prin Italia şi în afară ca asistent al Acţiunii Catolice trebuia să fiu mereu la zi cu Conciliul şi cu documentele postconciliare. Cred că trebuie să fie mereu citit, aprofundat şi interpretat corect de noi, catolicii. Am spus interpretat corect, pentru că, din păcate, şi din partea catolicilor s-a gândit şi s-a scris că documentele Conciliului Vatican II au însemnat o ruptură cu învăţătura precedentă a Bisericii. Papa s-a delimitat de această interpretare de ruptură. Interpretarea corectă este de reînnoire şi de continuitate. Dorinţa este ca după 50 de ani, în Anul Credinţei, textele conciliare să se întoarcă în mâinile tuturor creştinilor pentru a fi citite, cunoscute, aprofundate şi în special puse în practică.

– Aţi făcut referinţă la Anul Credinţei. Peste puţin timp (octombrie) va fi proclamat. Cum se poate trăi mai bine acest an?

Redescoperind propria credinţă, fascinaţia şi frumuseţea acesteia. Pentru aceasta papa îndeamnă, şi o fac şi eu cu bucurie, de a recita în fiecare zi Crezul, deoarece acesta este sinteza tuturor adevărurilor fundamentale ale credinţei. A-l recita în fiecare zi nu numai că ne aminteşte de aceste adevăruri, dar ne dă şi bucuria de a fi creştini, pentru că ni-l prezintă pe Dumnezeu ca trinitate, ne prezintă drumul nostru pământesc care se îndreaptă nu spre nimic, dar spre întreaga veşnicie.

– În final, Eminenţă, vă rog să lăsaţi un mesaj pentru ascultătorii de la radio sau pentru cititorii care se vor opri asupra acestor rânduri.

Mesajul meu este să asculte radio şi prin radio să fie mereu întăriţi în credinţă. Eu cred că atunci când se transmit astfel de mesaje, oamenii ascultă. Radio Uno Italia, de exemplu, m-a rugat să fac pentru fiecare miercuri un gând de două minute şi jumătate. Trebuie să spun că e necesar să mă pregătesc mai mult pentru două minute şi jumătate decât pentru o omilie obişnuită, pentru că este vorba de a concentra totul. Pot să spun însă că cei care ascultă o fac cu bucurie, pentru că un mesaj scurt în fiecare săptămână devine o invitaţie nu numai de a redescoperi credinţa, dar în special o invitaţie de a gusta bucuria credinţei.

Vă mulţumesc mult, Eminenţă, pentru răspunsurile date.

Pr. Cornel Cadar

Debut al Adunării Generale a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice

Adunarea Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (AG FIAC) care se desfăşoară la Iaşi în perioada 22-26 august 2012 a debutat cu o serie intensă de pregătiri ale echipei organizatorice, pregătiri ce vizează toate departamentele şi sectoarele de activitate.

Ziua de marţi, 21 august, a început cu cazarea participanţilor români şi a celor din alte ţări care au sosit în cursul dimineţii la Institutul Teologic Romano-Catolic (ITRC) din Iaşi. A urmat apoi prânzul, după care, la ora 14.30 a avut loc şedinţa Consiliului Naţional al Acţiunii Catolice din România (ACRO), în care s-au discutat detalii de ordin logistic şi organizatoric, împărţindu-se responsabilităţile pe sectoare de activitate.

În cadrul întâlnirii echipei organizatorice, care a avut loc la ora 15.30, s-au stabilit responsabilii pe departamente şi echipele de lucru. S-au trecut în revistă îndatoririle fiecărei echipe şi principalele puncte de interes ale programului din zilele de marţi şi miercuri, după care a urmat pregătirea materialelor pentru participanţi.

La ora 19.30 a avut loc sfânta Liturghie în capela ITRC. Liturghia a fost prezidată de pr. Felix Roca, asistentul spiritual general al ACRO, alături de care s-au aflat părintele Iuliu Muntean, asistentul spiritual al sectorului tineri al ACRO, părintele Coriolan Mureşan, asistentul spiritual al sectorului adulţi al ACRO şi părintele Anton Cioba din Eparhia de Oradea.

Seara a fost ocupată de primirea membrilor delegaţiilor străine care au început să sosească la ITRC. Începând cu ora 23.00 şi până după miezul nopţii au sosit un număr de peste 35 de participanţi din 14 ţări: Venezuela, Argentina, Camerun, Gabon, India, Italia, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Peru, Congo, Senegal, Spania şi Uruguai. Delegaţiile străine au fost primite cu multă bucurie şi căldură de către organizatori, care i-au îndrumat spre spaţiile de cazare şi le-au oferit o gustare care să-i ajute să treacă mai uşor peste oboseala inerentă călătoriilor lungi şi obositoare.

Miercuri, 22 august, sunt aşteptaţi să sosească 72 de participanți. În cursul dimineţii şi al după-amiezii vor sosi la Iaşi participanţi din Egipt, Bosnia, Ucraina, Italia, Slovacia, Republica Moldova, Elveţia, Argentina, Rwanda, Burundi, Costa Rica şi Argentina. Sunt așteptați cu bucurie şi entuziasm, sperând ca zilele petrecute la Iaşi să fie cât mai bogate în roade spirituale.

Ana-Maria Blaga

Adunare internaţională despre rolul laicilor la Iaşi

Peste 170 de responsabili, reprezentanţi ai 35 de ţări ce reunesc patru continente, se vor întâlni în perioada 22-26 august 2012 la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, găzduind cea de-a VI-a Adunare Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC), cu o temă legată de rolul laicilor în Biserică şi în societate.

Alături de laici din diferite ţări, implicaţi în viaţa Bisericii, vor fi prezenţi cardinali, episcopi şi preoţi din ţară şi străinătate, printre care cardinalul Salvatore de Giorgi, arhiepiscop emerit de Palermo, fost asistent al FIAC, Mons. Francisco-Javier Lozano, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova, PS Domenico Sigalini, episcop de Palestrina, asistent eclezial general al Acţiunii Catolice Italiene şi FIAC.

În prima zi, miercuri, 22 august, toţi reprezentanţii vor participa la ora 18.30 la sfânta Liturghie a hramului catedralei din Iaşi (Sfânta Fecioară Maria, Regină) care va fi prezidată de PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, gazda întâlnirii. Încheierea adunării (duminică, 26 august, ora 11.00) va fi marcată prin sfânta Liturghie din aceeaşi catedrală prezidată de Eminenţa sa card. Salvatore de Giorgi, la care vor participa şi câteva grupuri de laici din ţară.

În cele cinci zile, programul prevede conferinţe, dezbateri, momente de reflecţie asupra misiunii laicilor în Biserică şi societate, sesiuni statutare şi ocazii de împărtăşire a experienţelor din diferite locuri ale lumii. Timpul de analiză şi de reflecţie va fi susţinut de celebrările sfintelor Liturghii, de rugăciune şi de meditarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu vor lipsi programele culturale care vor evidenţia bogăţia spirituală a ţărilor reprezentate şi cunoaşterea unui crâmpei din meleagurile româneşti prin pelerinajul la sanctuarul de la Cacica, vizitarea unor mănăstiri ortodoxe şi a unor obiective culturale.

În special se va discuta despre contribuţia pe care laicii o pot oferi în răspândirea mesajului lui Cristos şi despre cum pot ei să răspundă tot mai bine rolului lor în Biserică, aşa cum apare schiţat în Conciliul Vatican II, de la a cărui deschidere se împlinesc anul acesta 50 de ani.

Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice este un organism iniţiat în 1987 şi constituit la Roma în 1991 ca un liant între asociaţiile naţionale de laici din lume, spre serviciul acestora şi al Bisericii. Printre cele 28 de ţări membre ale FIAC este şi România. Celelalte cinci adunări generale ale FIAC au avut loc la Viena (1994), Buenos Aires (1997) şi la Roma (2000, 2004, 2008).

Informaţii şi programul complet al Adunării Generale a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice pot fi găsite pe www.ercis.ro, în secţiunea specială FIAC 2012 şi pe http://fiac.actiuneacatolica.ro, site-ul oficial al întâlnirii.

Biroul de Presă 
Pr. Cornel Cadar
http://ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20120880

Oraşul Iaşi va deveni “capitala mondială” a Acţiunii Catolice

În perioada 22-26 august 2012, oraşul Iaşi din România se va transforma în “capitala mondială” a Acţiunii Catolice, găzduind cea de-a VI-a Adunare Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC).

Reprezentanţii a 35 de ţări ce reunesc 4 continente se vor întâlni pentru a discuta pe tema “Laici din Acţiunea Catolică: coresponsabilitate eclezială şi socială”, luând ca punct de referinţă icoana biblică a apostolilor pe drumul spre Emaus: “În acelaşi ceas, s-au ridicat şi s-au întors la Ierusalim” (Lc 24, 13-35).

În particular se va discuta, cu ajutorul experţilor, despre contribuţia pe care Acţiunea Catolică o poate oferi noii evanghelizări şi despre cum poate aceasta să răspundă tot mai bine rolului său peculiar în Biserică, aşa cum apare schiţat în Conciliul Vatican II, a cărui aniversare de 50 de ani ne pregătim să o celebrăm în acest an.

În cei 25 de ani de viaţă ai FIAC-ului – născut în 1987 cu ocazia Sinodului laicilor – Adunarea generală reprezintă ocazia pentru a verifica drumul parcurs de acesta şi a reînnoi Secretariatul internațional, organismul instituţional care este responsabil pentru punerea în aplicare a liniilor directoare stabilite de Adunarea Generală.

România se află printre Ţările fondatoare a FIAC-ului. ACRO – Acţiunea Catolică din România – s-a născut prin munca comună a responsabililor laici şi a asistenţilor spirituali ai bisericii de rit bizantin (greco-catolici) şi rit latin şi a fost recunoscută în 2007 de către Conferinţa Episcopilor Catolici din Română (CER). Astăzi, ACRO este un punct de referinţă pentru viaţa şi promovarea Acțiunii Catolice în Europa de Est.

La această întâlnire de la Iaşi vor interveni mons. Francisco-Javier Lozano, Nunţiul Apostolic în România, Mons. Antonio Grappone de la Consiliul Pontifical pentru Laici; Sandro Calvani, director al Centrului Asiatic pentru Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului ONU; Episcopul de Iaşi – preasfințitul Petru Gherghel împreună cu episcopul auxiliar Preasfințitul Aurel Perca; Preasfințitul Virgil Bercea-  episcop al Eparhiei de Oradea, responsabilul cu laicii în cadrul CER şi vicepreşedinte al Comisiei Conferinţei Episcopale a Comunităţii Europene (COMECE) şi alţi episcopi români; arhiepiscopul emerit de Palermo, Card. Salvatore De Giorgi, fost asistent al Acțiunii Catolice Italiene şi al FIAC.

De asemenea vor fi prezenţi reprezentanţii Secretariatului FIAC 2008-2012: coordonatorul Emilio Inzaurraga, preşedinte naţional al Acțiunii Catolice din Argentina; Franco Miano, preşedinte naţional al Acțiunii Catolice din Italia; Halina Szydelko, preşedinte naţional al Acțiunii Catolice din Polonia, Preasfințitul Domenico Sigalini, episcop de Palestrina – asistent eclezial general al Acțiunii Catolice Italiene şi FIAC, episcopul Sotero Phamo, episcop de Loikaw în Myanmar, Pr. Salvatore Niciteretse, secretar al Comisiei pentru Apostolatul laicilor din Burundi şi coordonator FIAC pentru Africa, Chiara Finocchietti, responsabil al Sectorului tineri FIAC.

Lucrările se vor desfăşura la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif”.

****

Chiara Santomiero – Biroul de presă FIAC

Traducere în lb. română – Mirabela Pall