Program

Marţi, 21 August
Sosiri

Miercuri, 22 August„Sfânta Fecioară Maria, Regină” (Hramul Catedralei din Iaşi)
Sosiri
10.00   Deschiderea secretariatului de primire
13.00   Prânz
16.30   Bun venit la Adunarea Generală FIAC – Prezentarea delegaţiilor ţărilor prezente
17.15    Adorație Euharistică și invocarea Spiritului Sfânt
18.00   Plecarea spre Catedrala         
18.30   Sfânta Liturghie în Catedrala din Iaşi – PS Petru Gherghel, Episcop de Iaşi
20.00   Cina
21.15   Prezentarea Bisericii Catolice din România şi a Acţiunii Catolice din România 
             Coordoneaza Oana Tuduce – președintele Acțiunii Catolice din România
             Reflecţie pe tema icoanei biblice a discipolilor din Emaus  (Lc. 24, 13-35) 
             PS Florentin Crihălmeanu – Episcop de Cluj-Gherla

Joi, 23 AugustContribuția Acțiunii Catolice la noua evanghelizare
09.00 Deschiderea oficială
             Rugăciunea de deschidere  – PS Petru Gherghel
             Salut de deschidere 
             Intervenţii:
             Emilio Inzaurraga – Coordonatorul Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice şi 
                                                     preşedinte Acţiunea Catolică din Argentina
             Oana Tuduce – preşedinte Acţiunea Catolică din România
             PS Virgil Bercea – Episcop de Oradea, responsabil cu laici în cadrul Conferinţei
                                                  Episcopilor Catolici din România, vicepreședinte COMECE
             Primarul orașului Iași
             Mons. Antonio Grappone – delegat din partea Consiliului Pontifical pentru Laici
             Corul FIAT LUX
10.30  Discursul de deschidere:
            „Căi de coresponsabilitate între nivelul local şi nivelul global”
              Sandro Calvani – directorul ASEAN -Centrul pentru excelenţă
                                                „UN Millenium Development Goals”, 
                                                 Institutul Asiatic pentru tehnologie
              Emilio Inzaurraga – coordonatorul Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice

12.00   Sfânta Liturghie în rit bizantin – PS Virgil Bercea 
               răspunsuri liturgice Corul FIAT LUX 
13.30  Prânzul
16.00  Execiții de coresponsabilitate –
              Introduce Franco Miano, președinte Acțiunea Catolică Italia
              Intervenții ale episcopilor, preoților  și laicilor            
    
17.30   Despre întâlnirile continentale AC:  „Viaţă, Pâine, Pace, Libertate – 
               Laici din Acţiunea Catolică în oraşele lor pentru o lume mai umană”
               – prezentări multimedia și vizite la expozițiile continentale                 
19.00   Rugăciunea de seară 
19.30   Cina
21.00   În mileniul III cu o busolă sigură – 11 octombrie 1962-2012 
               50 de ani de la Conciliu Ecumenic Vatican II
               Mărturii, imagini, perspective de viitor

Vineri, 24 AugustSă cunoaştem România orientală
06.45   Micul dejun
07.15  Plecare din Iași
             Sfânta Liturghie în Sanctuarul marian de la Cacica
             Vizită la Mănăstirea ortodoxă Voroneț
             Prânz la pachet
             Vizită la Mănăstirea ortodoxă Agapia
             Vizită la Muzeul Viei și al Vinului din Moldova
             Cina tradițională românească
             Întoarcerea la Iași

Sâmbătă, 25 August  – Aniversarea de 50 de ani a Conciliului Vatican al II-lea  – 
                                                Acțiunea Catolică dar al Spiritului Sfânt 

07.30   Sfânta Liturghie în rit latin – E.S. Mons. Domenico Sigalini
08.30   Micul dejun
09.30   Acţiunea Catolică astăzi: un dar al Spiritului Sfânt pentru Biserică,
               o vocaţie pentru lume în  magisteriului Conciliul Vatican II și a Papilor  –
               Prezintă Oana Tuduce
               Întrebări și răspunsuri din partea participanților
11.30   A trăi și a promova Acțiunea Catolic în mod unitar
              Ateliere de lucru: copii, tineri, adulţi, asistenţi spirituali,
                                                 responsabili, promovare AC
13.30  Prânz
16.30  Spre Anul Credinței
              Intervenția IPS Francisco-Javier Lozano, nunțiu apostolic în România 
              Sesiune statutară: raport al ultimilor trei ani;
                                                   documente normative din anul 2000 până astăzi 
18.00  Prezentarea ţărilor candidate pentru secretariat şi alegeri
18.45   Perspective FIAC – grupuri de lucru
19.30   Rugăciunea de seară
20.00  Cina
21.30  Seară internaţională

Duminică, 26 August – Spre Anul Credinței

07.30   Micul dejun
08.30  Rugăciunea de dimineață
08.30  Sesiunea de închidere
              Prezentarea noului secretariat
              Prezentarea perspetivelor FIAC 
              Adoptarea documentului final
11.00   Sfânta Liturghie în Catedrală “Sfânta Fecioară Maria, Regină” în rit latin 
                    – prezidează Eminența Sa Card. Salvatore de Giorgi
              Participă grupuri din Acțiunea Catolică din alte dieceze şi a AC Iaşi
12.30  Celebrările finale şi prânzul împreună