Sediul întâlnirii

Adunarea Generală a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice va fi găzduită de:

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC „SFÂNTUL IOSIF”
Str. Th. Văscăuţeanu, nr. 6; Iaşi, Moldova 700462 Romania
Tél. 0232/410419 Fax 0232/211476 – Portable 0232/225228; 0232/216509

Scurt istoric

Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi a fost întemeiat conform canoanelor (Codul de drept canonic = CDC, 237 § 1) şi fondat în anul 1886 de către episcopul Nicolae Iosif Camilli cu acordul papei Leon al XIII-lea şi aprobarea autorităţilor statului român, în persoana primului ministru Mihail Kogălniceanu.

A fost închis de regimul comunist între anii 1948-1956. În anul 1956, din punct de vedere civil, a fost redeschis ca „secţia română” a Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba-Iulia, unde funcţiona „secţia maghiară”, şi ambele secţii au fost recunoscute în anul 1965 de către statul român ca Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar, prin decizia Departamentului Cultelor de pe lângă Consiliul de Miniştri, Direcţiunea Studii, nr. 11.141 din 31.07.1965.

În anul 1990, statul, prin decizia Ministerului Cultelor, Direcţia economică şi de administraţie, nr. 2589 din 23.04.1990, recunoaşte structura autonomă a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, având un rector propriu, sub jurisdicţia episcopului diecezan de Iaşi.

Din aprilie 1995, Institutul a fost afiliat la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Pontificale din Lateran.

 Turul seminarului

 Urcând dinspre Păcurari dealul Copoului, între parcul cu acelaşi nume şi Direcţia apelor din Iaşi, veţi descoperi, străjuit de falnici brazi, Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”. Aici se pregătesc pentru primirea sfintei preoţii studenţii din dieceza de Iaşi şi din arhidieceza de Bucureşti. Alături de ei locuiesc în această casă părinţii profesori care se îngrijesc de formarea lor şi o comunitate a Slujitoarelor lui Isus, Marele Preot care desfăşoară diferite activităţi practice în comunitate.

Mai multe pe www.itrc.ro


Vizualizare hartă mărită