Adunarea Generală FIAC

Federaţia Internaţională a Acţiunii Catolice s-a născut ca urmare a unei întâlniri între câteva grupuri de Acţiune Catolică la Roma, în timpul Sinodului despre laici, in 1987. 

Sprijinul acordat de către Cardinalul Eduardo Pironio, pe atunci Preşedinte al Consiliului Pontifical pentru laici şi publicarea exortaţiei apostolice post-sinodale Christifideles Laici, în care se face referire explicită la Acţiunea Catolică (CFL 31), au favorizat constituirea unui organism de legătură şi de promovare a Acţiunii Catolice, având ca punct de referinţă documentul conciliar Apostolica Actuositatem (AA 20). Magisteriile succesive, al lui Ioan Paul al II-lea si al lui Benedict al XVI-lea, au confirmat validitatea acestui demers. Consiliul Pontifical pentru Laici a recunoscut Federaţia Internaţională a Acţiunii Catolice în anul 2000. 

Adunarea Constitutivă a avut loc în anul 1991, iar cele ce i-au urmat , în 1994 la Viena, în 1997 la Buenos Aires şi la Roma în anii 2000, 2004 şi 2008. 

În anul 2008, Adunarea s-a ţinut la Roma, pentru a facilita o primă întâlnire cu Benedict al XVI-lea, întâlnire centrată pe tema: „Pentru viaţa lumii” ( Io 6, 51): laicii din Acţiunea Catolică la 20 de ani de la Christifideles Laici. Au participat reprezentanţi din treizeci de ţări.   

În ultimii ani (2008-2012) s-a tins spre o extindere la nivel continental, prin întâlniri ce au permis participarea unor noi ţări – observatori. 

• Africa de est, martie 2010, Ruanda 
• Europa mediteraneană, mai 2010, Polonia 
• America, iulie 2010, Mexic 
• Africa de Vest, ianuarie 2011, Senegal 
• Asia, martie 2012, Thailanda 

În particular, făcând referire la Europa – Zona mediteraneană, la Adunarea din aprilie 2008, s-au prezentat reprezentanţi aparţinând următoarelor ţări: Austria, Bosnia Herţegovina,  Bulgaria, Italia, Malta, Polonia, România, Spania, Elveţia, Ucraina, Ţara Sfântă. 

La întâlnirea din Polonia, în mai 2010, au participat reprezentanţi  din : Spania, Franţa, Malta, Italia, Bosnia Herţegovina, Polonia, România, Slovacia, Ucraina, Belarus, Lituania, Cehia, Israel. 

În Europa – Zona Mediteraneană s-a lucrat cu ţările din Europa de Est, atât prin intermediul întâlnirii continentale, cât şi prin încurajarea contactului direct între ţări. De exemplu, Acţiunea Catolică din România sprijină primele iniţiative ale Acţiunii Catolice în Republica Moldova, iar în Bulgaria, Acţiunea Catolică din România şi Acţiunea Catolică Italiană, prin intermediul Raporturilor internaţionale colaborează în coordonarea directă a schimburilor de experienţă şi a înfrăţirilor dintre grupurile eparhiale de Acţiunea Catolică din România, Albania, Croaţia şi Bosnia Herţegovina. 

Particulară atenţie se acordă Ţării Sfinte, prin FIAC şi ACI, ce se concentrează pe implicarea tinerilor în special şi încurajează pelerinajele. 

România – gazda Întâlnirii 

România este stat –fondator al  Federaţiei Internaţionale a Acţiunii Catolice. În 1987, doamna Viorica Lascu, reprezentant al Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi – Acţiunea Catolică în Biserica Greco-Catolică – participă la primul seminar între grupurile de Acţiune Catolică din Lume, în timpul Adunării Sinodului Episcopal despre Vocaţia si Misiunea Laicilor în Biserică şi în Societate; după care, în 1991, la Adunarea Constitutivă ia parte şi episcopul de Iaşi, Preasfinţitul Petru Gherghel (romano – catolic).    

Din colaborarea responsabililor laici şi a asistenţilor de cele rituri, s-a născut ACRO (Acţiunea Catolică din România) şi recunoscută oficial în 2007, de către Conferinţa Episcopală. 

Contactele s-au menţinut şi intensificat în aceşti 20 de ani, printr-o participare activă a Acţiunii Catolice din România în viaţa Federaţiei Internaţionale a Acţiunii Catolice.  

Acţiunea Catolică din România constituie un punct de referinţă pentru Acţiunea Catolică din Europa de Est, fapt ce a justificat alegerea României ca ţară-gazdă a Întâlnirii Mondiale. 

Obiectivele Adunării Generale FIAC 2012

a. Generale 

• Întâlnirea dintre grupurile de Acţiune Catolică în lume, moment de fraternitate şi amiciţie 
• Ocazia de a împărtăşi o meditaţie comună despre Biserică şi despre lume, cât şi despre identitatea Acţiunii Catolice 
• Întâlnirea la nivel continental între ţările prezente  
• Verificarea îndeplinirii sarcinilor de secretariat între 2008-2012 
• Propunerile pentru planificarea sarcinilor de secretariat pentru 2012-2016 

b. România 

• Întâlnirea Bisericii Catolice şi a realităţii ecumenice, sociale şi culturale din România 
• Prezentarea Acţiunii Catolice din România tuturor grupurilor de Acţiune Catolică 
• Favorizarea participării ţărilor vecine, preponderent din est 
• Încurajarea constituirii grupurilor de Acţiune Catolică în eparhiile în care nu există 
• Intensificarea colaborării Europa – Zona mediteraneană, cu atenţie specială acordată Europei de Est